TOEPASSINGSGEBIEDEN

Van traditionele bouw tot energieneutraal!

Henku Kozijnen levert kunststof kozijnen, ramen en deuren voor diverse toepassingsgebieden. De belangrijkste zijn: woningbouw, utiliteitsbouw, renovatiebouw en energie neutraal/passief bouw. Opdrachtgevers zijn bouwondernemingen, projectontwikkelaars en particulieren.

Nieuwbouw van woningen en kantoor- en bedrijfspanden vormt het grootste deel van onze afzetmarkt. Door overheidsbeleid neemt het aantal energieneutrale woningen en kantoorgebouwen steeds verder toe. Energiebesparing staat immers hoog op de agenda. De Hendriksen Groep is al vroeg ingestapt in deze nieuwe groeimarkt. Daardoor hebben wij inmiddels ruime ervaring met energiezuinig en -neutraal bouwen en de eisen die daarbij gesteld worden aan houten gevelelementen. Een specifieke vorm van energiezuinig bouwen is passiefbouw. Ook hiermee hebben wij ruime ervaring.

Wanneer een woning of bedrijfspand een tweede leven krijgt spreekt men van renovatiebouw. Ook op dit gebied hebben wij veel ervaring.