OOG VOOR MENS EN MILIEU

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 100% recycling

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij vanzelfsprekend. Dit brengen wij onder andere in de praktijk door de keuze van toeleveranciers die oog voor mens en milieu hebben.

Kunststof is een zeer duurzaam materiaal maar hierbij speelde vroeger een afvalvraagstuk. Dit is heden ten dage niet meer het geval. De door ons verwerkte moderne materialen zijn voor 100% recyclebaar. Onze belangrijke toeleverancier Profine heeft hierbij de primeur met een 100% circulair kozijn, hetgeen inhoud dat de profielen uit 100% gerecycled pvc vervaardigd zijn. Profine heeft hiervoor een Kiwa Convenant Circulair Ondernemen mogen ontvangen en daarmee sluiten zij de kringloop met het product: K-VISION ReFrame.

Hiernaast verwerken wij waar mogelijk materialen, zoals lijmen en kitten, die ook op een duurzame wijze geproduceerd worden.

Ontspanning na werktijd is belangrijk. Om wat terug te doen voor de gemeenschap ondersteunen wij diverse verenigingen in onze directe omgeving, waarbij sport of samenspel in teamverband de basis is. De effecten hiervan zien wij terug op de werkvloer. Gezonde mensen presteren immers beter.